Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Aktuality ZŠ
Asi před měsícem žáci 9. tříd začali ve sklepech školy natáčet film.
Číst více
Rozvrh online výuky - 2.st.
Rozvrh online výuky - 2.st.
Rozvrh online pro 2. stupeň - aktualizace platná od 1. 6. 2020    zde.
Naše žákyně Dominika Návratová sbírá v mažoretkovém sportu jeden úspěch za druhým, a to pod záštitou hlučínského sportovního klubu MK Ballerisimo.
Číst více
V pondělí 25. května po dvouapůlměsíční pauze kvůli šíření koronaviru dostali žáci 1. stupně možnost vráti se do školy, a to za přísných hygienických opatření.
Číst více

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 bude škola pro zapsané žáky 1. stupně ZŠ otevřena za těchto podmínek:

Číst více
Nezvyklý průběh 2. pololetí jsme využili k zapojení se do několika literárně-slohových soutěží. 
Číst více
Jak jsme se vypořádali s výukou žáků po zavření školy? Jakými prostředky učení na dálku realizujeme?
Číst více
Žáci 9. ročníku jsou zpět ve školních lavicích. 
Číst více

Jak zaregistrovat, že dítě bude nebo nebude chodit od daného data do školy:

Číst více

Žádáme všechny zákonné zástupce dětí 1. stupně ZŠ a 9. ročníku, aby v rezervačním systému školy na příslušných odkazech vyplnili jednoduchý formulář o docházce žáků:

9. ročník od 11. 5. 2020: rezervace byla ukončena dne 8. 5. 2020

1. stupeň ZŠ od 25. 5. 2020: rezervace byla ukončena dne 18. 5. 2020

Číst více
Aktuality MŠ
V úterý 16.6. proběhne na zahradě naší MŠ pasování předškoláků.
Číst více

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás požádat o vyjádření vašeho předběžného zájmu o umístění dítěte v době prázdninového provozu školky v rezervačním systému školy na tomto odkaze.

Číst více
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

V případě prvního dne nemoci dítěte má rodič možnost tuto skutečnost telefonicky nahlásit do 10:00 přidělené paní učitelce a stravu si v daný den vyzvednout mezi 11:00 a 11:20 po zazvonění u vchodu do školní kuchyně v jednorázových plastových boxech.

Číst více

Vážení rodiče,

vzhledem k vašemu velkému zájmu o znovuotevření mateřské školy, rozhodl zřizovatel školy ve spolupráci s ředitelem školy o termínu otevření ke dni 25. 5. 2020 za těchto podmínek:

Číst více

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy je provoz mateřské školy předběžně naplánován v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. 2020 a 31. 8. 2020) od 3. 8. do 21. 8. 2020.

Číst více

Vzhledem k mimořádnému opatření v souvislosti se šířením koronaviru proběhne zápis dětí do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Všechny informace a formuláře, žádost o přijetí dítěte, čestné prohlášení k očkování dítěte a přihlášku ke stravování, naleznete v sekci Mateřská škola – Pro rodiče.

Číst více

Od pondělí 6. 4. budou vždy jednou týdně zasílány rodičům předškoláků náměty činností, které můžou doma s předškoláky dělat. Každá třída, má přidělenou svou paní učitelku, která bude náměty posílat, a na kterou se budete moci případně obracet s dotazy. 

Číst více
Protože je naše mateřská škola kvůli nouzového stavu dočasně uzavřena, šijeme již druhý týden ochranné roušky, a posíláme je na místa, kde jsou potřeba. Celkově jsme ušily již více než 1700 roušek. 
Číst více

Vážení rodiče,

vzhledem k omezení provozu mateřské školy stanovil ředitel školy na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vrácení školného zpět zákonným zástupcům v poměrné výši 200 Kč za měsíc březen 2020.

Číst více
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: