Jazyk a komunikace

Oxford Illustrator

školní kolo - Nováková Emma (7. A), Mucha Matěj (7. A), Šťastný Radovan (8. B)
obvodní kolo - Šťastný Radovan (8. B) - 2. místo


Pohádky dětí dětem 

Skrytá paměť Moravy 

Recitační soutěž 

AHOL´ Amazing Race

Olympiáda v anglickém jazyce
Olympiáda v českém jazyce
školní kolo - Badura Petr (9.A) - 1. místo; Hartošová Marie - 2. místo; Klenová Alice - 3. místoMatematika a její aplikace

Pythagoriáda 2018/2019
Matematická olympiáda 2018/2019

Ostravský koník 2019

Šachový turnaj
Vánoční šachový turnaj - Badura Petr (9.A) - 1. místo, Stanislav Tomáš (9.A) - 2. místo, Jelínek Vojtěch (4.B) - 3. místo

BIGY OPEN 2018

Člověk a příroda

Zeměpisná olympiáda 2019

školní kolo -
kat. A - 1.místo  Dluhošová Jana (6. A), 2. místo Ďuriš David (6. B), 3. místo  Dluhoš Daniel (6. B)
kat. B - 1.místo  Mucha Matěj (7. A), 2. místo Kůdela Vít (7. B), 3. místo Kotková Kateřina (7. B)
kat. C - 1.místo Stanislav Tomáš (9. A), 2. místo Majcher Jan (8. A), Pavlík Ondřej (8. B), Šťastný Radovan (8. B)


Umění a kultura

Požární ochrana očima dětí 

Člověk a svět práce

Vánoční soutěžení  - soutěž v pletení vánočky (SŠ společného stravování, Ostrava)

Vánoční soutěžení  - Master Chef Junior 
Cholevová Darina, Jajcajová Pavlína, Lubojacká Eliška (8. A) - 2. místo
Pavlíková Barbora, Struminská Tereza, Vidmochová Johanka (8. B) - 3. místo  

Člověk a zdraví - Tělěsná výchova

Mc Donald´s Cup 

Školní futsalový turnaj

Florbal 

Turnaj ASŠK - kat. IV.  - chlapci 8., 9.tříd
obvodní kolo - 4. místo


Házená

Sportovní gymnastika

Volejbal

Vybíjená

Atletická olympiáda porubských základních škol

Jazyk a komunikace

Pohádky dětí dětem (městské kolo)
1. místo Pavlíková Barbora , 7.B (ilustrace Kristina Štverková)

Čertovské pohádky
(obvodní kolo)
Struminská Tereza (7.B)
Pavlík Ondřej (7.B)

Skrytá paměť Moravy  - 
Století, to letí.
Šebesta Matěj (9.A)
Kurková Viola (9.B)
Prausková Kristýna (8.A)

Recitační soutěž

Školní kolo
1. - 2.třídy 
1. místo - Ďurišová KLára, Popelka Ondej, Beliančinová Nikol
2. místo - Dluhošová Anna, Masopustová Lucie, Janšová Laura, Družkovský Hugo
3. místo -
Bartošová Tereza, Zeleňáková Markéta, Kocurová Tereza

3.třídy 1. místo -
Najtová K., 2. místo - Jančálek M., 3. místo - Pospíšilová J.

4. - 5.třídy 1. místo  -
Kotásková T., 2. místo - Stryk D., 3. místo - Dluhošová J., Jančálek M.

6. - 7.třídy 1. místo  - Stryková J., Mucha M, 2. místo  - Kubica A., Syvala D., Silber V., čestné uznání- Filipská Sára, Filipská Sofie

8. - 9.třídy  čestné uznání - Badura P. 

Obvodní kolo
1. kategorie - Beliančinová N. (1.B) - 1. místo, Popelka O. (1.A) - 3. místo
5. kategorie - Valíková B. (9.A) - 2. místo

Městské kolo
1. kategorie - Beliančinová N. (1.B) - 2. místo
5. kategorie - Valíková B. (9.A) - 2. místo

Krajské kolo
1. kategorie - Beliančinová N. (1.B) - účast
5. kategorie - Valíková B. (9.A) - účast


AHOL´ Amazing Race
výběr žáků 9.A třídy - Damovský D., Dostálová L., Fitřík J., Hon E., Hrubá T., Prokopová K., Stryk J., Vavrošová A.
13. místo

Olympiáda v anglickém jazyce
Školní kolo
5.tř. - úspěšný řešitel bez postupu
Zomber Daniel, Macek David, Matějová Barbora, Gala Adam 

6. + 7.tř.
Mucha Matěj 1. místo - postup
Stryková Tereza 1. místo - postup
Demčáková Karolína 2. místo - náhradník
Kůdela Ondřej 3. místo

8. + 9.tř.
Podškubka Daniel 1. místo - postup
Damovský Daniel 2. místo - náhradník

Olympiáda v českém jazyce
Školní kolo
L. Dostálová, E. Hon - 1. místo, 
T. Novotná, D. Podškubka 2. místo

Okresní kolo
T. Novotná (38. - 42. místo), L. Dostálová (56. - 62. místo)

Matematika a její aplikace

Pythagoriáda 2017/2018, kat. Z6 - Z8 (školní kolo - řešitelé)

1. Stryková Tereza, 6.A (9b)
2. - 3. Kotková Kateřina, 6.B (4b)
2. - 3. Mucha Matěj, 6.A (4b)

1. Šťastný Radovan, 7.B (8b)
2. - 4.  Kasper Martin, 7.B (7b)
2. - 4. Štverková Kristýna, 7.B (7b)
2. - 4. Silber Vojtěch, (7.A) (7b)

1. Haas Jiří, 8.A (4b)
2. Planková Vanda, 8.A (3b)

Matematická olympiáda 2017/2018, kat. Z6 - Z8

Školní kolo - úspěšný řešitel
Silber V. (7.A), Stryková T. (6.A) 

Okresní kolo
Silber V. (7.A) - řešitel, Stryková T. (6.A) - úspěšný řešitel

Matematická olympiáda 2017/2018, kat. Z5, Z9
Školní kolo - úspěšný řešitel
Barč R. (5.B), Dluhošová J. (5.A), Novotná Kristýna (5.A), Pánek M. (5.B), Stehlík T. (5.A), Stryk D. (5.A), Štěpán D. (5.A), Tylová A. (5.A)
Stryk J. (9.A) 

Okresní kolo - řešitel
Stryk D. (5.A) - 23. místo, Pánek M. (5.B), Novotná Kristýna (5.A), Štěpán D. (5.A), Barč R. (5.B), Dluhošová J. (5.A), Tylová A. (5.A)
Stryk J. (9.A) - Ř

Ostravský koník 2018 (mezinárodní šachový turnaj)
1. - 2. tř. , kat. A -  Stehlík J. (19. místo)
3. - 5. tř. kat. B -  Ďuriš D. (16. místo), Jelínek V., Ermis J., Závodný L.
6. - 9. tř. kat. C - Badura P. (10. místo), Matoušek J., Damovský D., Stanoslav T.

Velikonoční šachový turnaj
Matoušek Jan (9.B) - 1. místo, Kuňák David (8.A) - 2. místo, Badura Petr (8.A) - 3. místo

Vánoční šachový turnaj
Badura Petr (8.A) - 1. místo, Kuňák David (8.A) - 2. místo, Matoušek Jan (9.B)3. místo

Šachový náborový turnaj 
Kasper Martin (7.B) - 1. místo, Stanislav Tomáš (8.A) - 2. místo, Damovský Daniel (9.A) - 3. místo

BIGY OPEN 2017
Stanislav Tomáš (8.A) - 4. místo,  Damovský Daniel (9.A) - 9. místo, Kasper Martin (7.B) - 13. místo

Člověk a příroda

Zeměpisná olympiáda 2018
Školní kolo
Kategorie A - 6.tř. - 1. - 2. místo  Kůdela V., Giercová J., 3. místo Mucha M., Kotková K.
Kategorie B - 7.tř. - 1. místo Šťastný R., 2. místo Majcher J., 3. místo Pavlík O.
Kategorie C - 8., 9.tř. - 1. místo Stryk J.,2. místo Matoušek J., 3. místo Badura P., Hon E.

Okresní kolo
Kategorie A - 6.tř. -  Kůdela V.  (15. místo)
Kategorie B - 7.tř. -  Majcher J. (10. místo)
Kategorie C - 8., 9.tř. - Stryk J. (14. místo)

Umění a kultura

Požární ochrana očima dětí - okresní kolo a krajské  výtvarné soutěže
Planka Štěpán (2.B) - 2. místo v okresním kole
Najt Alex (6.B) - 1. místo v okresním a 1. místo v krajském kole soutěže

Požární ochrana očima dětí
- školní kolo  výtvarné soutěže
1. místo -
Planka Štěpán, 2.B
2. místo - Prausek Aleš, 1.A
3. místo - Beliančinová Nikol, 1.B

kat. ZŠ 2
1. místo -
Tognerová Nela, 4.B
2. místo - Jančálek Mikuláš, 5.B
3. místo - Závodný Lukáš, 3.A

kat. ZŠ 3
1. místo - Najt Alex, 6.BČlověk a svět práce

AHOL Cup 2018 - gastronomická soutěž 
(SŠ AHOL)
N. Dluhošová (9.B), M. Kozelská (9.B), A. Schwarcová (9.B)

Vánoční soutěžení  - soutěž v pletení vánočky 
(SŠ společeného stravování, Ostrava)
J. Králová (9.B), N. Dluhošová (9.B), A. Schwarcová (9.B) - 2. místo

Vánoční soutěžení  - Master Chef Junior 

M. Hartošová (8.A), V. Planková (8.A), V. Cágová (8.A) - 2. místo
K. Prausková (8.A), J. Ermisová (8.A), E. Vidmochová (8.A) - 3. místo


Technická dovednost 2017
(ZŠ Volgogradská)
J. Fitřík (9.A) - účast, J. Stryk (9.A) - 4. místo, D. Weber (9.B) - účast

Člověk a zdraví - Tělěsná výchova

Mc Donald´s Cup - obvodní kolo
1.kat  - 4. místo, 2. kat. - 2. místo, postup

Mc Donald´s Cup - obvodní kolo
 2. kat. - 3. místo

Školní futsalový turnaj
tým E. Hona - 1. místo, tým J. Matouška - 2. místo, tým T. Slávika - 3. místo

Florbal 

Obvodní kolo (Sportovní liga ZŠ "O pohár ministra školství")
 kat IV.- 8., 9.tř. (chlapci)  3.místo

Házená
Krajské kolo Novinářského kalamáře
kat. III - 6., 7.tř chlapci - 2. místo
kat. III - 6., 7.tř. dívky - 2. místo

Okresní kolo (Sportovní liga ZŠ "O pohár ministra školství")
kat. IV- 8., 9. tř. chlapci- 2. místo
kat. IV- 8.,9. tř. dívky- 3. místo

Sportovní gymnastika
kat. IV chlapci- tým 3. místo, jednotlivci- 3. místo
Vojtěch Schneider
kat. IV dívky- tým 2. místo, jednotlivci- 1. místo
Kristýna Buchtová
kat. III dívky- 5. místo

Volejbal
Poodří 2018
smíšené týmy 9. ročníků- 4., 5. místo

Okresní kolo (Sportovní liga ZŠ "O pohár ministra školství")
kat. IV- 8.,9. tř. dívky- 2místo
kat IV- 
8.-9. tř. chlapci- 6. místo

Obvodní kolo (Sportovní liga ZŠ "O pohár ministra školství")
kat. IV- 8.,9. tř. dívky- 1. místo, postup do okresního kola


Vybíjená
Obvodní kolo
výběr 4.- 5.tř., chlapci (3. místo) , dívky (účast) - bez postupu

Atletická olympiáda porubských základních škol
 6.-7. třída
Maxmilián Hýža: hod kriket míčkem- 2. místo, 60m- 5.místo
Adéla Martiníková: 60m- 1. místo
Lukáš Horsák: 800m- 1. místo
Vojtěch Silber: skok vysoký- 2. místo
Dominik Kohut: 800m- 5. místo
Kristýna Deklevová: skok vysoký- 4. místo
štafeta 4x 60m chlapci- 1. místo (Hýža, Augustin, Silber, Novotný)
8.-9. třída
Jan Matoušek: 60m- 2. místo
Eva Neuvirtová: 800m- 1. místo
Viola Kurková: 60m- 5. místo
Rozálie Peterková: skok vysoký- 5. místo
štafeta 4x 60m dívky- 1. místo (Kavalová, Kurková, Neuvirtvá, Vavrošová)
štafeta 4x 60m chlapci- 2. místo (Šebesta, Siročák, Matoušek, Stryk)


Jazyk a komunikace

Pohádky děti dětem

Radovan Šťastný (6.B) - 1. místo
Tereza Vypiorová (6.B) - účast (ilustrace) 


O pardubický pramínek

Aneta Vavrošová, 8.A, účast

Pohádky dětí dětem

Recitační soutěž  

Školní kolo kategorie - 1., 2.třída
1. místo - Martin Jančálek (2.B), Tobias Rusek (1.A), Adéla Podzemská (1.B)
2. místo - Kim Najtová (2.B), Judita Krčková (1.A), Simon Štěpán (2.A)
3. místo - Matyáš Gašperák (1.B), Hana Pastrňáková (1.A), Jindřich Neděla (2.A)
Školní kolo kategorie - 3.tř. 
1. místo - Martin Skurka (3.A)
2. místo Adéla Majcherová (3.A)
3. místo Dominik Kühnel (3.A)
Školní kolo kategorie  - 4. - 5.tř.
1. místo Romana Kubicová (4.B)
2. místo Matěj Mucha (5.A)
3. místo Vít kůdela (5.B)
Školní kolo kategorie  - 6. - 7.tř.
1. místo Vojtěch Silber (6.A)
2. místo Jana Stryková (6.A)
3. místo Eva Weberová (6.B), Petr Badura (7.A)
Školní kolo kategorie  - 8. - 9.tř.
1. místo Barbora Valíková (8.A)
2. místo Hana Němcová (9.A)
3. místo Kristýna Buchtová (8.A)

Obvodní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů
(účast)
1.stupeň - Skurka Martin (3.B), Majcherová Adéla (3.A), Kubicová Romana (4.B), Mucha Matěj (5.A)
2.stupeň - Stryková Jana (6.A), Badura Petr (7.A), VAlíková Barbora (8.A), Němcová Hana (9.B)


Olympiáda v anglickém jazyce

Školní kolo - kategorie I.A
Petr Badura, 7.A (1. místo), Tereza Kuchtová, 7.A (2. místo), Karolína Demčáková 6.B  (3. místo)

Školní kolo - kategorie II.A
Matěj Andla, 9.A (1. místo), Dan Jalůvka, 9.A (2. místo), Tomáš Neuwirth, 9.A (3. místo)

Okresní kolo OAJ 
Petr Badura (7.A), Tomáš Neuwirth (9.A) - účast

Olympiáda v českém jazyce 

Školní kolo
1. místo - Michaela Divišová, 9.B
2. místo - Dan Jalůvka 9.A
3. místo - Lucie Dostálová 8.A, Hana Němcová 9.A, Filip Mitura 9.B

Okresní kolo
Dan Jalůvka , Michaela Divišová - účast 

Oxford Illustrator 

školní kolo:
1. kat. (4., 5.tř.) - 1. Matěj Mucha (5.A), 2. Ema Lipinová (4.B), V. Prauzková (5.A), Violet Smith (5.A)
2. kat. (6., 7.tř.) 1. Tereza Kuchtová (7.A) Eliška Zembolová (7.A), 3. Michaela Kotalová (6.A), Vanda Planková (7.A)
městské kolo:
1. kat. (4., 5.tř.) -
1.místo Matěj Mucha (5.A)
2.kat. (6., 7.tř) - čestné uznání poroty Tereza Kuchtová (7.A)


Matematika a její aplikace

40. kolo Pythagoriády 

Úspěšný řešitel školního kola:
Brož Ondřej, Gierová Jana, Kotková Kateřina, Togner Hugo (5.B), Skálová Kateřina (5.A), Kasper Martin (6.B) 

Okresní kolo:
Brož Ondřej, Gierová Jana, Kotková Kateřina, Togner Hugo (5.B) -  řešitelé
Skálová Kateřina (5.A) - úspěšná řešitelka (23. místo)
Kasper Martin (6.B) - řešitel 


Matematická olympiáda 

Úspěšný řešitel školního kola MO - kategorie Z5, Z9
Kateřina Skálová (5.A), Karolína Javorská (5.A), David Andris (5.A), Ondřej Brož (5.B), Hugo Togner (5.B)
Michaela Divišová (9.B) - postup do krajského kola, Dan Jalůvka (9.A)

Úspěšný řešitel okresního kola  MO - kategorie Z5, Z9

Skálová Kateřina (8. místo) ÚŘ
Michaela Divišová (31. místo) ÚŘ

Úspěšný řešitel okresního kola  MO - kategorie Z8
Buchtová Kristýna (38. místo) ÚŘ
Stryk Jakub  (38. místo) ÚŘ


Školní šachový turnaj

Šachy ve škole 2016
1. místo -  Jan Matoušek,  8.B
2. místo - David Andris, 5.A
3. místo - Matěj Kavala, 9.B

Velikonoční šachový turnaj 2017
1. místo - Matěj Kavala,  9.B
2. místo - Jan Matoušek, 8.B
3. místo - Daniel Damovský, 8.AČlověk a příroda

Zeměpisná olympiáda

Školní kolo:
kategorie A (6.tř.) - Radovan Šťastný (6.B)
kategorie B (7.tř.) - Tomáš Stanislav (7.A)
kategorie C (8. - 9.tř.) - Tereza Friedlová (9.A)

Okresní kolo:
kat. A - Radovan Šťastný (6.B) - 6. místo, kat. B - Tomáš Stanislav (7.A) - 9. místo, Friedlová Tereza (9.A) - 21. místo

Biologická olympiáda 


Člověk a svět práce

Vánoční Master Chef Junior

(soutěž Střední školy společného stravování Ostrava - Hrabůvka)
Hana Němcová , Veronika Vyvialová, Nela Drtilová (9.A)- pletení vánočky, 2. místo
Barbora Kudelová (9.A), Míchaela Divišová, Zuzana Sekerová (9.B) - Vánoční Master Chef Junior - 2. místo

Vanessa Hurníková, Adriana Struminská, Adéla Wrobelová - účast 

AHOL CUP Junior 2017
(gastronomická soutěž)
Simona Matzkeová, Barbora Valíková, Kristýna Buchtová - účast
Kateřina Prokopová, Lucie Dostálová, Tereza Novotná - účast

Soutěž technické dovednosti 2016
Jakub Stryk, 8.A, 7. - 8. místo
Martin Filip Vank, 9.A,  9. místo
Matěj Kavala, 9.B, účast 

Umění a kultura

Požární ochrana očima dětí
Ocenění žáci školy: Krčková Judita (1.A), Pospíšilová Jana (2.A), Blahut Jaroslav (2.B), Dekleva Daniel (4.A), Jančálek Mikuláš (4.B), Jajcajová PAvlína (6.A), Mitura Vojtěch (6.B), Vypiorová Tereza (6.B)


Člověk a zdraví - Tělěsná výchova

Zlatá tretra 2017

Atletický pětiboj - soutěž týmů 6. místo
Horsák Lukáš, Pavlorková Žaneta, Svoboda Marián, Vybíral Dominik, Neuwirthová Vendula (5.B), Smith Violet, Straková Tereza, Zeman Jakub (5.A), VAlík Matouš, Polášková Sára (4.A), Barč Roman, Lukešová Kája (4.B)


Mc Donald´s Cup
Kat. A (1. - 3.tř.), 3. místo
Kat. B (4. - 5.tř., 6. místo

Vybíjená (turnaj ASŠK)
5.tř. chlapci, otevřená kategorie; obvodní kolo - 4. místo

Volejbal
Volejbal o pohár ministryně školství

Kat. IV- 8., 9.tř, D- 1. místo (obvodní kolo)- 2. místo (okresní kolo)

Volejbal Poodří
Kat. IV- 8., 9. tř Mix- 3. místo

Házená 
Házenkářský kalamář
Kat. III.- 6.,7. tř CH- 1. místo (okresní kolo),  4. místo (krajské kolo)
                                      
D- 2. místo (okresní kolo),

Házená o pohár ministryně školství

Kat. IV  -8., 9.tř, CH - 2. místo okresní kolo, D - 2. místo (okresní kolo)

Florbal
Okresní kolo (Sportovní liga ZŠ " O pohár ministryně školství")
Kat IV - 8., 9.tř., CH
Renner P. (9.B), Nykl Matyáš (9.B), Admec Dominik (9.B), Sehnal Tomáš (9.B), Slíva Adam (9.B), Vojkůvka Matěj (9.A), Hon Eliáš (8.A)

3. místo (bez postupu)

Sportovní gymnastika
Kat.II - dívky
Koštovalová Natálie (4.B), Koniarová Aneta (4.B), Lipinová Anna (4.B), Jelínková Adéla (4.B) - 5. místo (tým)
Kat. III, IV - dívky
Buchtová Kristýna (8.A), Buj (8.B), Vypiorová Tereza (6.B), Kotalová Michaela (6.A) - 7. místo (tým)
Kat. III, IV - chlapci
Schneider Vojtěch (8.B) - 2. místo jednotlivci
Schneider Vojtěcj (8.B), Kohut Dominik (6.A), Sláma Ondřej (9.B), Renner Pavel (9.B) - 3. místo (tým)

Krásnopolská laťka (výběr žáků 6,. tříd)
1. Martiníková Adéla - trojskok 1. místo, obruč 2. místo
2. Kohut Dominik - přeskok přes švihadlo 1. místo
4. Macáková Hana - skok vysový 3. místo
5. Silber Vojtěch - skok vysoký 3. místo, švohadlo 3. místo, trojskok 3. místo
6. Novotný Tomáš - obruč 2. místo
7. Hýža Matěj, Weberová Eva - účast
Jazyk a komunikace

Pohádky dětí dětem

1. místo Hrubá Tereza (text), S. Matzkeová (ilustrace), 7.A Červená Karkulka
2. - 3. místo Neuvirtová Eva, 7.B Kouzelné věci, Valíková Barbora, 7.A Království bez slávy
4. - 5. místo Buchtová Kristýna, 7.A Jezevčík Otto, Matoušek Jan, 7.B Slimáčí příběh


Recitační soutěž  - Celostátní přehlídka dětských recitátorů
obvodní
kolo 2.st.

Barbora Valíková - 2. místo (postup)

školní kolo 2.st.
Barbora Valíková (7.A), Natálie Andlová (9.A), Jiří Němec (6.A) - nejlepší recitátoři, postup

AHOL´s
Amazing Race

B. Viliš, A. Gelnar, M. Kozar, N. Andlová, P. Šustek, D. Soviar, D. Damovský, F. Mitura,  (účast)


Olympiáda v anglickém jazyce

Okresní kolo
Viliš Boleslav (9.A) 12. - 14. místo

Školní kolo: 1. - 3. místo


Viliš Boleslav (9.A), Gelnar Adam (9.A), Kozar Mikuláš (9.A)
Postup - Viliš Boleslav

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
Michaela Divišová (8.B) 48. - 57. místo

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
Mikuláš Kozar (9.A) - 1. místo
Natálie Andlová (9.A), Michaela Divišová (8.B) - 2. místo

Oxford Illustrator
- městské kolo
"Ukaž svůj výtvarný talent a znalost anglického jazyka"
T. Kuchtová (6.A) - 3. místo
F. Mitura (8.B) - účast


Matematika a její aplikace

39. kolo Pythagoriády 

Mihula Václav (6.A) - úspěšný řešitel školního kola, řešitel okresního kola 

Matematická olympiáda - okresní kolo (Z6 - Z8)

Jalůvka Dan (8.A) - úspěšný řešitel, 22. místo 
Divišová Michaela (8.B) - úspěšná řešitelka, 22. místo 
Stryk Jakub (7.A) - řešitel, 49. místo

Matematická olympiáda - okresní kolo (Z5, Z9)

Gelnar Adam (9.A) - úspěšný řešitel (13. místo), řešitel v krajském kole 
Pánková Klára (5.B) - úspěšná řešitelka (15. místo)
Suderová Eliška (5.A) - úspěšná řešitelka (24. místo)
Suderová Anna (5.B), Pencáková Šárka (5.B), Pavlík Ondřej (5.B) - řešitelé


Matematická olympiáda - šk. kolo (Z5, Z9)
úspěšný řešitel - A. Gelnar (9.A), O. Pavlík, Š. Pencáková, K. Pánková, A. Suderová, E. Suderová (5.B),  A. Jalůvková (5.A)


Školní šachový turnaj


Velikonoční turnaj
1. místo - M. Kavala (8.B)
2. místo -
 T. Stanislav (6.A)
3. místo - D. Damovský (7.A)

Vánoční turnaj
1. místo - 
Š. Hon (9.A) 
2. místo - P. Badura (6.A)
3. místo - M. Vojkůvka (8.A)

Člověk a příroda

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo
kat. C - N. Andlová (9.A) - 22. místo, N. Drtilová (8.A) - 24. místo, N. Ondřejová (9.A) - 29. místo

Biologická olympiáda kat. C - okresní kolo
L. Dostálová (7.A) - 10. místo, úspěšná řešitelka, B. Valíková (7.A) - 28. místo

Biologická olympiáda - školní kolo

kat. D - 1. místo L. Dostálová (7.A), 2. místo B. Valíková (7.A), 3. místo R. Peterková (7.B), J. Stryk (7.A), J. Králová (7.B) - úspěšní řešitelé
kat. C - 1. místo N. Drtilová (8.A), 2. místo N. Andlová (9.A), 3. místo N. Ondřejová (9.A), M. Kozar (9.A), T. Foralová (9.A) - úspěšní řešitelé 


Člověk a svět práce

Soutěž Technická dovednost
 
ZŠ Volgogradská Ostrava - Zábřeh
T. Sehnal (8.B), O. Sláma (8.B), D. Soviar (9.A), Š. Hon (9.A) - 4. místo


Umění a kulruta

Požární ochrana očima dětí (školní kolo)
Kat. 1. - 2.tř.
Natálie Kochová 1.B, Daniel Sýkora 2.B, Matěj Peterek (2.A)
Kat. 3. - 5.tř.
Mikuláš Jančálek 3.B, Eva Zůrková 5.B, Dominik Vybíral 4.B
Kat. 6. - 7.tř.
Marie Hartošová 6.A, Klára Kotková 6.A, Markéta Horsáková 7.B

Člověk a zdraví - Tělěsná výchova

Porubská Olympiáda 2016 - 2.st. ZŠ

6. - 7.tř.

4 x 60 (2. - Hrubá, Kurková, Kavalová, Vavrošová; 1. - Hon, Matoušek, Stryk, Šebesta); výška (7. - Fitřík, 2. - Hrubá), 800m (1. - Hon, 1. - Kavalová), dálka -   4. - Hon, 10. - Matoušek, 5. - Kurková, 11. - Janošová), kriket (2. - Weber, 4. - Kavalová, 6.  -Kozarová), 60m (2. Matoušek, 7. - Kurková, 10. - Hrubá)

8. - 9.tř.
4 x 60 (1. - Slováková, Planková, Hurníková, Papírníková; 4. - Renner, Viliš, Hon, Gelnar); výška (7. - Gelnar, 1.,2. - Hurníková, Kuňáková), 800m (6. - Hon, 3. - Drtilová), dálka -   5. - Hon, 1.,2 - Slováková, Planková), koule (12. - Mitura, 4. - Hurníková), 60m (3. -  Viliš, 1. - Slováková, 8. - Papírníková)


Zdatný páťák, atletika 5. A,B-

3. místo v soutěži družstev - dívky 5.A,B (Macáková Hana, Lehmsová KLára, MArtiníková Adéla, Weberová Eva)

Mc Donald´s Cup - chlapci 1. - 3.tř. obvodní kolo 2. místo, okresní kolo 5. místo 

BESIP - mladý cyklista -  obvodní kolo 3. místo (5.-6.tř, 7.-9.tř.) okresní kolo 5. místo 7.-9.tř.

Volejbal dívky kategorie IV- obvodní kolo 1.místo, okresní kolo  2. místo

Házená kategorie III.- okresní kolo chlapci 6. - 7.tř. -  1. místo (postup), dívky 6. - 7.tř. - 1. místo, krajské kolo: chlapci 6. - 7.tř. - 3.místo, dívky- 3. místo
Házená kategorie IV- okresní kolo 8. - 9.tř.: chlapci - 2.místo, dívky - 3. místo

Vánoční volejbal mix1. místo (výběr 9.A)


Člověk a příroda

Biologická
olympiáda


Drtilová Nela, 7.A (kat. D) - účast v okresním kole
Kuňáková Lucie, 7.B (kat. D) - účast v okresním kole

Kyselá Monika, 9.A (kat. C), 2. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole 
Procházková Tereza, 8.A (kat. C), 3. místo v okresním kole

Soutěž 7. ročníků v poznávání rostlin a živočichů

Drtilová Nela, 7.A, 1. místo
Jalůvka Dan, 2. místo
Wrobelová Adéla, 3. místo


Matematika a jeji aplikace

Matematická olympiáda - Z5

Školní kolo - úspěšný řešitel
(umístění v okresním kole MO - Z5)

Vlčková Eliška - 5.A  (32. místo)
Hrubý Matyáš - 5.A (65. místo)
Procházka Jan - 5.B (neúčastnil se)
Michálková Helena - 5.B (12. místo)

Matematická olympiáda Z6 - Z8

Školní kolo - úspěšný řešitel
Stryk Jakub - 6.A 
Jalůvka Dan - 7.A
Gelnar Adam - 8.A

Stryk Jakub - 6.A , 2. místo v okresním kole MO Z6


Pythagoriáda 2015

Školní kolo - úspěšný řešitel

Procházková Tereza - 8.A, úspěšná řešitelka v okresním kole kat. Z8, 11. místo, 11 bodů
Hon Štěpán - 8.A, úspěšný řešitel v okresním kole kat. Z8, 11. místo, 11 bodů
Gelnar Adam - 8.A, úspěšný řešitel v okresním kole kat. Z8, 21. místo, 10 bodů
Mitura Filip - 7.B, účast v okresním kole kat. Z7, 39. místo, 6 bodů
Jalůvka Dan - 7.A, úspěšný řešitel v okresním kole kat. Z7, 19. místo, 10 bodů

Matematický klokan

Cvrčci (3.třídy)
Mucha Matěj - 61 b, Skálová Kateřina - 56 b, Giercová Jana - 55 b

Klokánci (5.třídy)
Procházka Jan - 104 b, Žáková Kateřina - 87 b, Vlčková Kateřina - 78 b
Procházka Jan (5.B) - 2. místo (52 zúčastněných škol, 2718 žáků z Ostravy)

Benjamínci (7.třídy)
Divišová Michaela - 80 b, Kuňáková Lucie - 67 b, Friedlová Tereza - 62 b

Jazyk a komunikace

Celostátní přehlídka dětských recitátorů

Obvodní kolo

M. Mucha, 3.A (účast)
D. Jandová, 3.B (účast)
V. Silber, 4.A (účast)
J. Ermisová, 5.B (účast)
B. Valíková, 6.A (1. - 2. místo, postup)
H. Němcová, 7.A (účast)
H. Slováková, 8.B (účast)

D. Soviar, 8.B (účast)

Školní kolo

1. Matěj Mucha, 3.A
2. Daniela Jandová, 3.B
3. Vendula Prauzková, 3.A

1. Vojtěch Silber, 4.A
2. Eva Žurková, 4.B
3. Adéla Martiníková, 4.B

1. Jana Ermisová, 5.B
2. Petr Badura 5.A
3. Marie Hartošová, 5.A

6. - 7.tř.
1. Barbora Valíková, 6.A
2. Hana Němcová, 7.A, Kristýna Buchtová, 6.A
3. Daniel Podškubka, 6.B, Lucie Soudková, 7.B, Terez Hrubá, 6.A, Nela Dluhošová, 6.B

8. - 9.tř.
1. Daniela Soviar, 8.B
2. Natálie Andlová, 8.A, Hana Slováková, 8.B
3. Nikola Ondřejová, 8.A 

Olympiáda v ČJ
 
I. kategorie  OČJ okresní kolo (102 soutěžících)

H. Slováková (21. - 28. místo)
K. Planková (66. - 73. místo)

"Až jednou budu velký (velká) "
literární soutěž o nejhezčí básničku (soutěž proběhla v rámci 5. ostravského knižního veletrhu)

Žáci reprezentující svou literární prací školu: 
Kateřina Ulmannová, 7.B

Jiří Krátký, 8.B

"Stáří očima ostravských dětí a mládeže "
literární soutěž vyhlášená Debatním klubem "My 50+"

Žáci reprezentující svou literární prací školu: 
Eva Neuvirtová
Filip Mitura
Hana Němcová (oceněná práce)
Jakub Demčák
Dan Jalůvka
Kristýna Buchtová (oceněná práce)
Kristýna Pecnová
Lucie Kuňáková
Lucie Soudková
Marek Saksa
Michaela Divišová
Nikol Damovská
Nikola Ondřejová (oceněná práce)


Skrytá paměť Moravy - literární soutěž
Ondřejová Nikola, 8.A - účast
Andlová Natálie, 8.A - účast

Soutěž České pošty v psaní dopisů
Ondřejová Nikola, 8.A - účast


OLYMPIÁDA AJ  - školní kolo

1.kategorie (6. - 7.tř.)

Tomáš Neuwirth (7.A) - 1. místo
Matěj Andla (7.A) - náhradník

2.kategorie (8. - 9.tř.)

Jiří Stareček (9.A) - 1. místo
Boleslav Viliš (8.B) - náhradník

OLYMPIÁDA AJ  - okresní kolo

Tomáš Neuwirth (7.A) - 6. místo
Boleslav Viliš (8.B) - 15. místo

Evropský den jazyků - školní kolo

1. stupeň (max. 15 bodů)

Helena Michálková, 4.B, 14 bodů
Karolína Žáková, 5.B, 14 bodů
Tereza Gembalová, 5.B, 14 bodů

2.stupeň
 (max 15 bodů)

Filip Mitura, 7.B, 13 bodů


ŠKOLNÍ SOUTĚŽE - společenskovědní kvízy

Český podzim


1. stupeň (max. 12 bodů)
Klára Kotková, 5. B, 11 bodů

Veronika Cágová, 5. B, 11 bodů
Helena Michálková, 5. B, 11 bodů

Karolína Žáková, 5. B, 11 bodů
Tereza Kuchtová, 5. B, 11 bodů
Eliška Vidmochová, 5. B, 11 bodů

2. stupeň (max. 17 bodů)
Simona Matzkeová, 6. A, 11 bodů

Terezie Foralová, 8. A, 11 bodů

Dušičky a Halloween - školní kolo
1. stupeň (max. 9 bodů)
Tereza Gembalová, 5. B, 9 bodů, 1. místo


Pavlína Jajcajová, 4. A, 7 bodů, 2. místo
Ondřej Kudela, 7 bodů, 2. místo


Hana Macáková, 4. A, 7 bodů, 2. místo

2. stupeň (max. 10 bodů)
Vanessa Hurníková, 7. A, 8 bodů


Zima a vánoce 
1. stupeň
Eliška Lubojacká, 4. A, 1. místo

Tereza Kuchtová, 5. B, pochvala

 2. stupeň (max. 19 bodů)
Tereza Friedlová, 7. A, 11 bodů

Velká soutěž ke 120. výročí narození Heleny Salichové

1. stupeň - 1. místo

Eliška Lubojacká a Nikol Křižáková, 4. A

2. stupeň - velice dobré výsledky
třídy 6. B a 7. A


Velikonoční zvyky a tradice
1. místo
Eliška Lubojacká

Květnový znalostní kvíz
1. místo
Eliška Lubojacká

Člověk a zdraví - Tělěsná výchova

Obvodní kolo soutěže v atletice (6. - 9.tř.)
3. místo - N. Drtilová, 7.A, 800m; E. Hon, 6.A, 60m; H.  Slováková, 8.A, skok daleký, V. Hurníková, 7.A, skok daleký
4. místo - T. Sehnal, 7.B, hod kriket. míčkem;, Š. Hon, B. Viliš, M. Šebesta, P. Šustek, 8.A,B, štafeta 4 x 60m, K. Pecnová, 7.B, 60m;
5. místo - K. Planková, 8.A, vrh koulí
6. místo - O. Sláma, 7.B, skok daleký
7. místo - P. Šustek, 8.B, vrh koulí 

Zdatný páťák, atletika, Matyáš Hrubý 15. místo (71 soutěžících), dívky družstva - 10. místo (15 družstev)

Mc Donald´s Cup, chlapci 1. - 3.tř. 
obvodní kolo 2. místo, okresní kolo 3. místo 

BESIP - mladý cyklista, okresní kolo 
4. místo

Volejbal dívky- okresní kolo kategorie IV:
  1.místo
Volejbal dívky- krajské kolo kategorie IV:  5.místo

Házená- okresní kolo kategorie III: chlapci 6. - 7.tř., 1.místo (postup), dívky- 2.místo

Házená- okresní kolo kategorie IV: chlapci- 2.místo, dívky- 4.místo

Školní volejbal: 1. místo- 9.A, 2.místo- 6.AB, 3. místo- 7.B, 4. místo- 8.B

Vánoční volejbal mix- 2. místo (výběr 8.A)


Coca cola cup- 2. místo kvalifikační kolo
(7. - 8.tř., výběr)

Halová kopaná 6.-7.tř.- 3. místo kval.kolo- Hon E., Nykl, Mitura, Fitřík, Damovský, Hlaušek, Adamec, Vojkůvka 

Ostrava fandí hokeji 
8.tř. - Š. Hon, A. Gelnar, M. Šebesta, P. Mikeska, M. Kozar
8. místo - celkové hodnocení mezi 29 ostravskými školami
2. místo - kategorie FACEBOOK
6. místo - kategorie MASKOTUmění a kultura

Požární ochrana očima dětí

Ďuriš David, 2.B - oceněná práce v okresním kole
Jančálek Mikuláš, 2.B - oceněná práce v okresním kole

Jazyk a komunikace

Pohádky dětí dětem (VV + ČJ)


Tereza Procházková, 7.A (pohádka, ilustrace)
Daniel Jalůvka, 6.A (pohádka)
Matěj Andla, 6.A (ilustrace)


Skrytá paměť Moravy

Jan Albrecht - 3. místo, 1. kategorie (Okamžik štěstí - Poslední střípky touhy)
Daniela Švrčková, 9.A
Denisa Krakovská, 9.B
David Cyprián, 9.B
Aneta Poukarová, 9.B3001: Příběh planety

Ivana Olivková, 9.A
Nikola Ondřejová, 7.A
Terezie Foralová, 7.A
Martin Holuša, 9.A

Literární soutěž k příležitosti 100letého výročí Jakuba Arbese

Pavlína Holčíková (nejlepší práce školního kola)

Hledá se autor bestselleru 2014

Jana Krátká (nejlepší práce školního kola)

Recitační soutěž 

Školní kolo  6. - 9.třída

1. místo: Jakub Štamko
2. místo: Kateřina Lubojacká
3. místo: Vojtěch Fešar
čestné uznání: Tereza Foralová

Školní kolo 3. - 5.třída

1. Eva Žurková (3.B), Eliška Vlčková (4.A), Beáta Gelnarová (5.A)
2. Adama Kubica (3.A), Jan Procházka (4.B), Nela Dluhošová (5.B)
3. Karolína Demčáková (3.B), Helena Michálková (4.B), Barbora Valíková (5.A)


Rolnička - recitační soutěž pro žáky základních škol 2014
Beáta Gelnarová (5.A) - 1. místo
Barbora Valíková (5.A) - 2. místo


The Harry Potter Day 2014
(pořadatel  -SOŠ - AHOL v Ostravě - Vítkovicích)

Matěj Andla, 6.A
Filip Mitura, 6.B
Kateřina Lubojacká, 7.A
Adam Gelnar, 7.A
Filip Brňáček, 7.B
Daniel Soviar, 7.B

Foto

Olympiáda v anglickém jazyce


Školní kolo -I. kategorie

Matěj Andla, 6.A (postup)
Boleslav Viliš, 7.B (pochvalné uznání)
Tomáš Neuwirth, 6.A
Adam Gelnar, 7.A

Školní kolo -II. kategorie

Josef Albrecht, 9.B (postup)
Daniela Švrčková, 9.A (pochvalné uznání)
Klára Svobodová, 8.A (pochvalné uznání)
Jiří Stareček, 8.A
Vojtěch Fešar, 8.A
Lucie Sehnalová, 9.A
Patrik Sýkora, 9.A
Vojtěch Kolář, 9.B
Denisa Krakovská, 9.B

Okresní kolo

Matěj Andla (I. kategorie) -  12. - 21. místo
Jan Albrecht (II. kategorie) -  2.místo Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo
1. místo Daniela Švrčková, 9. A (postup)
1. místo Jan Albrecht, 9. B (postup)
2. místo Vojtěch Šichnárek, 9.A
3. místo Vojtěch Fešar, 8.A

Matematika a její aplikace

Matematický klokan (2. - 4.třída)
Radovan Štastný, 3.B, úspěšný řešitel 
Tereza Struminská, 3.B, úspěšný řešitel
Matěj Mucha, 2.A, úspěšný řešitel
Ladislav Samek, 4.A, úspěšný řešitel 
Jan Procházka, 4.B, úspěšný řešitel
Klára Kotková, 4.B, úspěšný řešitel

Pythagoriáda 2014 (5. - 6. třída)
Viola Kurková, 5.B, úspěšný řešitel školního kola
Marek Tyl, 5.A, úspěšný řešitel školního kola
Dan Jalůvka, 6.A ,úspěšný řešitel školního kola
Okresní kolo
Marek Tyl, 5,A,  6. místo, 14 bodů z 15 možných bodů
Viola Kurková,5.B,  účast, 7 bodů
Dan Jalůvka, 6.A,  účast, 10 bodů z 15 možných bodů


Matematická olympiáda (6. - 7. třída)
Adam Gelnar, 7.A, 2. místo, okresní kolo
Dan Jalůvka, 6.A, řešitel, okresní kolo


Umění a kultura

Požární ochrana očima dětí
1. místo Kristýna Novotná, 1.A
2. místo David Syvala, 2.A
3. místo Karolína Javorská, 6.A

Oblastní výtvarná soutěž BAREVNÝ PODZIM 2013
III. kategorie
2. místo Eliška Vlčková, 4.A
3. místo Aneta Kavalová 5.B

MYSLIVOST OČIMA DĚTÍ - účast 1.st.

Člověk a svět práce

Soutěž technické dovednosti (organizátor ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B) žáků v oblasti ručního zpracování kovu v kombinaci se dřevem.

Filip Martinak - tř. 9.B, 3. místo; Lukáš Soudek - tř. 9.B, 9.místo; Vojtěch Kolář - tř. 9.B, 11. - 13. místo; Alexandr Král - tř. 9.B, 14. - 15. místo;  Fotogalerie

TECHNIKA NÁS BAVÍ
"Postavte dřevěný model řemeslníka" - chlapci 9.tříd
Kovář Rudolf - 2. místo
Modelář Klement - ocenění za citlivé vnímání života

Člověk a zdraví - tělesná výchova

Polanka Children´s Cup 2014
Umístění ZŠHS:
Kategorie A - 4. místo Tygři
Kategorie B - 2. místo Dragoni
Kategorie C - 2. místo Puberťáci


Krásnopolská laťka
- skokanský víceboj 6. třída- Ondřej Sláma: 1. místo ve skocích přes švihadlo, 2. místo ve skoku vysokém, Lucie Kuňáková: 3.místo ve skoku vysokém


Dopravní soutěž Mladý cyklista  7., 8. třída- obvodní kolo 2.místo

Házenkářský kalamář- 6., 7. tř chlapci- okresní kolo 1. místo,  krajské kolo 5. místo 

Volebalový turnaj ASŠK - 6., 7.tř. mix - okresní kolo, 1. místo

ZDATNÝ PÁŤÁK

družstvo 5.A,B - účast, Eliáš Hon - 2. místo

Člověk a příroda

Biologická olympiáda

Tereza Procházková (7.A), 1. místo, kat. D, školní kolo
Veronika Kyselá (8.A), 1. místo, kat. C, školní kolo

Veronika Kyselá, 2. místo, kat. C, okresní kolo, 7. místo krajské kolo
Tereza Procházková, 3. místo, kat. D, okresní kolo, 12. místo krajsé kolo


Geologické kladívko 2014, VŠB - TU Ostrava
Jana Krátká, Denisa Krakovská, Daniela Švrčková - 9.tř, 1. místo

Literární soutěž pro mladé SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY - K. Suchánková (9.B) - 1.místo, Š. Kus (9.B) - 2. místo, K. Slováková (9.B) - 4.místo

Výtvarná soutěž BESIP - Vím, co znamená! Marie Kozelská - 1. místo, Nikola Janošová - 3. místo

Daniel Korčák, 9.B
  se stal celostátním vítězem v Mezinárodní soutěži v psaní dopisů 2013 na téma:" Napiš dopis o tom, proč je voda tak drahocenná...". Jeho práce postoupila jako vítězná do mezinárodního kola. Blahopřejeme.

Biologická olympiáda 2013 -
Úspěšní řešitelé školního kola:

kategorie C - M. Kyselá, T. Sojka, D. Florek, M. Bochenská, h. Slováková, R. Kabašta, V. Žurek
kategorie D - K. Slováková, K. Suchánková, K. Saksová, M. Fešar, M. Kyselá, D. Krakovská, Š. Kus
Výsledky okresního kola 
kategore C - Marek Fešar (9.B) - 8. místo, Kristýna Suchánková (9.B) - 11 místo
kategorie D - Veronika Kyselá (7.A) - 1. místoMonika Bochenská (7.A) - 6 místo, Daniel Florek (7.A) - 19. místo
Výsledky krajského kola 
kategorie D - Veronika Kyselá (7.A) - 10. místo


Matematický klokan 2013 - 
úspěšní řešitelé naší školy
kat. CVRČEK (2. - 3.tř) - J. Procházka (3.B), L. Samek (3.A), H. Michálková (3.B),
kat. KLOKÁNEK (4.tř.) - M. Tyl, J. Stryk, E. Hon (4.A) 

Recitační soutěž Rolnička - Jan Albrecht
(8. B) - vítěz 4. kategorie v konkurenci 31 recitátorů z celé Ostravy

Školní kolo recitační soutěže -
 výsledková listina, fotogalerie

Pythagoriáda 2013 (školní kolo) -  
výsledková listina 5.třídy, 6. - 8.třídy

Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo)
- Štěpán Kus se s dalšími devíti soutěžícími dělil o 14. - 24. místo. Soutěže se zúčastnilo 79 žáků ostravských ZŠ a víceletých gymnázií.

Chemická olympiáda 2013 (školní kolo) -
1. místo Š. Kus (9.B), 2. místo K. Suchánková (9.B), 3. místo K. Slováková (9.B), L. Sehnalová, D. Švrčková, P. Soviarová, B. Wrobelová (úspěšní řešitelé). Fotogalerie

The Harry Potter´s Day,
SOŠ AHOL Ostrava - Vítkovice, M. Bochenská (7.A - postup do finále, 5.-6.místo), L. Sehnalová, D. Švrčková, Patrik Sýkora, V. Šichnárek (8.A). Fotogalerie

Preventan Cup,
výbíjená 4. - 5.třídy

Vybíjená 6. tříd,  
ASŠK,  Ostrava - Plesná, obv. kolo 3. místo bez postupu 

Matematický šampionát
, Wüchterleho gymnázium Ostrava, R. Diviš, K. Slováková (9.B) - účast

Přírodovědný klokan 2012 - K. Slováková (9.B), T. Vojkůvka, T. Navrátilová (9.A) - nejlepš ířešitelé školního kola

Soutěž mladých zoologů - Brouci ČR - K. Slováková, K. Suchánková, M. Fešar, Š. Kus (9.B), M. Kyselá (9.A), V. Kyselá, V. Richtar, S. Fürstová (7.A)

Barevný podzim, výtvarná soutěž - seznam postupujích ze školního kola viz  fotogalerie

 "Jak vnímám svou babičku a dědečka", soutěž MMO, D. Švrčková, oceněná práce, fotogalerie


Halový fotbal - výběr chlapci 6.tř., ASŠK, O. - Plesná, 3. místo bez postupu

Olympiáda v českém jazyce - školního kola se zúčastnilo 27 žáků z 8. a 9. ročníku. Do okresního kola postupují Kristýna Slováková a Štěpán Kus (oba  z 9. B).  Další úspěšní řešitelé olympiády viz fotogalerie.

4. B

Aneta Kavalová

Markéta Horsáková

Nela Dluhošová

5. B

Jakub Demčák

Filip Mitura

Jakub Martínek

 

6. A

Adam Gelnar

Štěpán Hon

Nataly Kozielová

Nikola Ondřejová

Karolína Planková

6. B

Martin Sojka

Natálie Gelnarová

7. A

Klára Hořínková

Kinderiáda - V. Cágová (1.místo -skok), T. Friedlová, E. Neuwirthová, Š. Siročák, J. Šlachta, 
                      K. Lubojacká, M. Kozár, M. Vojkůvka 

Okresní kolo Pythagoriády
- 6.A K. Svobodová (řešitelka), 5.B J. Michálek (7.místo), T. Procházková, E. Planková (řešitelky)

Preventan Cup - vybíjená - obvodní kolo 2. místo, městské kolo - 3.místo

Obvodní přehlídka dětských recitátorů, obvodní kolo - 8.B K. Suchánková (1.místo), 6.A M. Bochenská (2.místo), 7.B J. Krátká (3. místo), 3.B V. Schneider (3. místo)

The Harry Potter´s Day  - 9.A P. Golis (2. místo) 

Číst dál...