Třídní schůzka, plenární schůze

6.11.2018

17: 00 - 18: 30

Konzultace

8.1.2019

16:00 – 18:00

Konzultace

16.4.2019

16:00 – 18:00

Dne 24.3.2017 uděluje ředitel školy podle §24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. (ŠZ) žákům ředitelské volno.
Důvodem je školení zaměstnanců na téma "Prevence patologických jevů, projevy šikany a její řešení", které provedou odborníci terapeutického centra RENARKON - Ostrava. Školní jídelna a družina nebudou v provozu.

RNDr. Josef Teper, ředitel ZŠ
Zásadní prevencí přenosu infekční žloutenky je důsledné dodržování hygieny rukou, tj:
  • - mytí rukou teplou vodou a mýdlem (po každém použití WC, před konzumací jídla, po návratu z venkovního prostředí, po použití veřejné dopravy apod)
  • - nevhodné je pití z jedné láhve, otírání hrdla rukou, společné ukusování svačin, sdílení cigaret
  • - pro případ, kdy nelze umýt ruce, být vybaven pohotovostním balením dezinfekčního gelu nebo jednorázovými ubrousky
  • - vhodným opatřením je očkování proti hepatitidě A (provádí se na žádost, za úhradu)
  • Dopis KHS Moravskoslezského kraje zaslaný v souvislosi s epidemickým výskytem infekční žloutenky typu A k nahlednutí zde

Vážení rodiče,
od 1.9.2016 byla zpřístupněna elektronická žákovská knížka pro 3. - 9. třídy ZŠ.
Přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) byly předány v průběhu září žákům jednotlivých tříd (3. - 4. tř.,  nově příchozí žáci). Ostatní hesla z předchozího školního roku zůstávají beze změny).
Vstup do aplikace najdete pod odkazem BAKALÁŘI (levá nabídka) na webových stránkách školy.

Š. Sýkorová
Vážení rodiče,
Státní ústav radiační ochrany nabízí měření radonu v domech a bytech pro obyvatele obce. Měření je bezplatné v rámci Radonového programu ČR.

Kontaktní údaje a bližší informace najdete zde 
Vážení rodiče, vzhledem ke stále se opakujícímu výskytu vší v dětském kolektivu zveřejňujeme
Sdělení MŠMT ke zlepšení informovanosti rodičů v případě výskytu vši dětské (pedikulózy)
Vážení rodiče,
na základě konzultace s dětskými lékaři a pracovníky KHS Ostrava vedení školy ZŠ Heleny Salichové ZAKAZUJE konzumaci energetických nápojů a podobných výrobků ve škole a při školních akcích.
Tyto výrobky jsou nevhodné pro děti a mladistvé, jak je uvedeno na obalu, obsahují návykové látky (kofein, taurin).
V případě porušení zákazu, budou energetické nápoje a podobné výrobky znehodnoceny.
Škola má zájem na dobrém zdraví Vašich dětí a našich žáků. Rodiče, prosím dohlédněte, ať tyto energetické nápoje děti do školy nenosí !!!

Vedení školy ZŠ Heleny Salichové