Plenární schůze
Třídní schůzka


7.11.2017

17:00 - 17:15
17:15 – 18:15


Konzultace

9.1.2018

16:00 – 18:00

Konzultace

17.4.2018

16:00 – 18:00

Ředitelské volno

29.9.2017

Škola, ŠD, ŠJ, mimo provoz

Ředitelské volno

30.4.2018

Škola, ŠD, ŠJ, mimo provoz

Ředitelské volno

7.5.2018

Škola, ŠD, ŠJ, mimo provoz

Ředitelské volno

8.6.2018

Škola, ŠD, ŠJ, mimo provoz

Dne 24.3.2017 uděluje ředitel školy podle §24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. (ŠZ) žákům ředitelské volno.
Důvodem je školení zaměstnanců na téma "Prevence patologických jevů, projevy šikany a její řešení", které provedou odborníci terapeutického centra RENARKON - Ostrava. Školní jídelna a družina nebudou v provozu.

RNDr. Josef Teper, ředitel ZŠ
Zásadní prevencí přenosu infekční žloutenky je důsledné dodržování hygieny rukou, tj:
  • - mytí rukou teplou vodou a mýdlem (po každém použití WC, před konzumací jídla, po návratu z venkovního prostředí, po použití veřejné dopravy apod)
  • - nevhodné je pití z jedné láhve, otírání hrdla rukou, společné ukusování svačin, sdílení cigaret
  • - pro případ, kdy nelze umýt ruce, být vybaven pohotovostním balením dezinfekčního gelu nebo jednorázovými ubrousky
  • - vhodným opatřením je očkování proti hepatitidě A (provádí se na žádost, za úhradu)
  • Dopis KHS Moravskoslezského kraje zaslaný v souvislosi s epidemickým výskytem infekční žloutenky typu A k nahlednutí zde

Vážení rodiče,
od 1.9.2016 byla zpřístupněna elektronická žákovská knížka pro 3. - 9. třídy ZŠ.
Přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) byly předány v průběhu září žákům jednotlivých tříd (3. - 4. tř.,  nově příchozí žáci). Ostatní hesla z předchozího školního roku zůstávají beze změny).
Vstup do aplikace najdete pod odkazem BAKALÁŘI (levá nabídka) na webových stránkách školy.

Š. Sýkorová
Vážení rodiče,
Státní ústav radiační ochrany nabízí měření radonu v domech a bytech pro obyvatele obce. Měření je bezplatné v rámci Radonového programu ČR.

Kontaktní údaje a bližší informace najdete zde 
Vážení rodiče, vzhledem ke stále se opakujícímu výskytu vší v dětském kolektivu zveřejňujeme
Sdělení MŠMT ke zlepšení informovanosti rodičů v případě výskytu vši dětské (pedikulózy)
Vážení rodiče,
na základě konzultace s dětskými lékaři a pracovníky KHS Ostrava vedení školy ZŠ Heleny Salichové ZAKAZUJE konzumaci energetických nápojů a podobných výrobků ve škole a při školních akcích.
Tyto výrobky jsou nevhodné pro děti a mladistvé, jak je uvedeno na obalu, obsahují návykové látky (kofein, taurin).
V případě porušení zákazu, budou energetické nápoje a podobné výrobky znehodnoceny.
Škola má zájem na dobrém zdraví Vašich dětí a našich žáků. Rodiče, prosím dohlédněte, ať tyto energetické nápoje děti do školy nenosí !!!

Vedení školy ZŠ Heleny Salichové