Upozornění:
Od 15.10.2018 je zaveden elektronický systém odhlašování obědů. Zároveň došlo ke změně času odhlašování obědů.
Obědy lze odhlásit do 13:00 hod. den předem
a) elektronicky
b) na terminále ve školní jídelně
c) telefonicky na telefonním čísle 596 931 573
d) výjímečně u vedoucí čkolní jídelny nebo hlavní kuchařky v době podávání oběda od 11.30 do 13:00 hod.

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ
 
OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.
 
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
 
Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Číst dál...

SEZNAM ALERGENŮ publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnici 1169/2011 EU. Ke stažení zde.

Zdroj:
KADLECOVÁ, Dagmar. Alergeny ve školní jídelně. Hrníček: Magazín AC FOODS GROUP a.s. 2014, č. 44, s. 2. 
AG FOODS. [online]. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.agfoods.eu/dokumenty-ke-stazeni-158