Organizované školou:
 • Keramický kroužek
keramická dílna Mgr. Olga Macková
 • Pěvecký sbor Hlahol
učebna HV Mgr. Sylva Pivovarčíková
 • Ruský Jazyk
učebna 7.A Mgr. Sylva Pivovarčíková
 • Míčové hry
sportovní hala Mgr. Martina Buchtová, Mgr. Vendula Valíková
 • Šachový kroužek
galerie RNDr. Josef Teper
 • Bubble English
Mgr. Martina Buchtová
 • Reedukační péče     1. - 2. třída     3. - 5. třída     6. - 9. třída

Mgr. Zdeňka Davidová Mgr. Olga Macková Mgr. Vanda Kusová, PaedDr. Alena Kuchařová

 

 

Organizované jinými subjekty:
 • Volejbal
sportovní hala
 • Florbal
tělocvična
 • Házená
sportovní hala
 • Kopaná
sportovní hala, hřiště
 • Národopisné tance
školní dvorana soubor Bebek
 • Pilates
tělocvična
 • Stolní tenis
školní dvorana