Stejně jako v minulých letech i letos nabízíme dětem sportovní kroužek MÍČOVÉ HRY. Děti si zábavnou formou procvičí manipulaci s míčem a osvojí si pravidla míčových her.

Kroužek bude probíhat ve středu od 13.h do 13.45 h ve sportovní hale pod vedením p. uč. Táni Saidlové.

Cena 500,- Kč / pololetí

Těší se na Vás Táňa Saidlová.