Přírodovědný kroužek, oficiálním názvem Ornitologický kroužek Slezské ornitologické společnosti při ZŠ Heleny Salichové, není zaměřen pouze na ptactvo, ale také na zdokonalení praktických znalostí z biologie živočichů a rostlin a přípravu na biologickou olympiádu. Zájemci mohou v rámci nejrůznějších exkurzí do přírody zažít spousty nevšedních zážitků, které jim okolní příroda poskytuje. Zároveň se naučí pracovat s mikroskopem, dalekohledem, fotoaparátem a s další technikou umožňující zkoumání přírody.

Bližší informace u p. učitele P. Molitora