DSC05149
Ve školním roce 2017/2018  probíhá Keramický kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin (tj. 8 lekcí po 2 hodinách). Cena za jedno pololetí je 600,- Kč.

Lekce probíhají od 3. října 2017, vždy v úterý od 13:00 do 14:30 hodin v učebně 9.B třídy pod vedením Mgr. Olgy Mackové.

Kurz navštěvují děti 1.stupně ZŠ. Fotografie zdařilých prací účastníků kurzu budou vystaveny na školních stránkách. Ukázku minulých výrobků  nalezneteve  fotogalerii.

Další informace najdete -  zshs-mackova.webnode.cz


     
Těší se na Vás Mgr. Olga Macková