• * 25.4.1895 v Kyjovicích
 • + 2.7. 1975 v Ostravě
 • -žila a tvořila v Polance
 • -osobně se znala s Petrem Bezručem a Leošem Janáčkem
 • -1975 jmenována zasloužilou umělkyní
 • -1985 umístěna její busty ve vstupní hale naší školy
 • -1995 u příležitosti 100. výročí jejího narození škola získává čestný název ZŠ Heleny Salichové
 • -1995 umístěna pamětní deska na domě, v němž žila
 • Tvůrčí umělecká činnost

 • -malířství a grafika
 • -sbírání lidových písní
 • -národopis, lidové kroje a výšivky
 • -spisovatelská činnost
 • -organizace akce "Budujeme Slezsko"

   

 • Naše škola nese jméno kyjovické rodačky a regionální malířky a chce být hodna tohoto titulu. V roce 1985 byla z bývalého kinosálu zřízena Galerie Heleny Salichové, která je vybavena originály jejích děl věnovaných autorkou škole ještě za jejího života. Jsou to zejména grafiky ze života Polančanů a portréty stařenek, tzv. Sibyly, a litografie z poválečných let zachycující obce v okolí Polanky. Nechybí ani části cyklu ilustračních dřevorytů k Bezručovým Slezským písním a průkopnická grafika - Tvary skryté ve dřevě. Sbírku doplňují dva obrazy malované barvami a portét malířky od neznámého autora. Z originálů na chodbách jsou na naší škole vzácné dřevořezy zakoupené při založení školy od malíře Bohumíra Jágra a zachycující památná a zajímavá místa naší vlasti. Chodby jsou dále vyzdobeny reprodukcemi klasiků, které slouží k výuce. Za zmínku stojí historie dvou monumentálních olejů darovaných škole jejím patronem VŽKG. Zobrazovaly taviče při práci a panoráma hutí. V roce 1993 byly věnovány ostravskému Hornickému muzeu.

 • Za uměním se dá cestovat i do města, což naši žáci dobře znají, ale obrázky přicházejí i za nimi do naší školy. Zavedli jsme zvyklost seznamovat s výtvarným uměním nejen děti, ale i veřejnost. Kdo chce, cestu k němu si vždy najde, i když je provoz školy omezen jen na určité dny a hodiny. V posledních deseti letech zde vystavovali členové skupiny Gama, často malíři Poodří. Samostatné výstavy měli pan Lubomír Tížek z Klimkovic, Ostravák pan Antonín Dobeš (svou poslední životní výstavu), rodák z Polanky pan Aleš Kalivoda, ostravští výtvarníci Jaroslav Vilím a Jaroslav Domiter a Iva Krakovská. Po celý školní rok si mohou děti na výstavních panelech prohlížet i své vlastní výtvarné úspěchy a není jich málo. Jsou to kresby, malby, grafiky, koláže, asambláže, batiky, kombinované techniky a v poslední době i předměty z keramiky. Škola vlastní od loňského roku keramickou pec a hrnčířský kruh. Práce s hlínou je pro děti příjemným osvěžením a prohloubením jejich výtvarného cítění. V areálu školy se najdou i úspěchy ve výtvarných soutěžích, přestože konkurence je obrovská. Několik výrazných výtvarných talentů studuje na výtvarných školách. Klasické pojetí kresby a malby je při výuce doplňováno kreativitou dětského výtvarného projevu, což je dobře, protože v této oblasti se uplatní takoví žáci, kteří si o sobě jinak myslí, že kreslit neumí. Mají však nápady a dovedou si hrát. Od dětí se také hodně naučíme. Jsou bystré, vnímavé, kritické a citlivě reagují na dění kolem sebe. To, že bývají často neukázněné je odraz doby a také jednání nás dospělých. Je lepší najít v nich kamarády a vidět v každém z nich osobnost, než se stát jejich věčným soupeřem a karatelem. V hodinách, kde se kreslí, maluje a tvoří, se to daří.